🔺 باوفا: فرنگی کاران مدعی برای دوبنده تیم ملی باید تا آخرین لحظه تلاش کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 باوفا: فرنگی کاران مدعی برای دوبنده تیم ملی باید تا آخرین لحظه تلاش کنند

🔺 باوفا: فرنگی کاران مدعی برای دوبنده تیم ملی باید تا آخرین لحظه تلاش کنند

🔹 سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: تضمینی برای مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی وجود ندارد و کشتی گیران باید تا آخرین لحظه تلاش کنند.

ادامه مطلب ...
popup