🔺 حدنصاب تولید در سایپا شکسته شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حدنصاب تولید در سایپا شکسته شد

🔺 حدنصاب تولید در سایپا شکسته شد

🔹 معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت: رکورد تولید ما سال گذشته ۳۹۷ هزار و ۸۰ دستگاه خودرو بود که این رکورد در تاریخ ۴ بهمن ماه امسال شکسته شد و خودرو‌هایی که بعد از این تاریخ تا پایان سال تولید می‌شوند به عنوان افزایش تولید نسبت به سال گذشته هستند.

ادامه مطلب ...
popup