🔺 گزارش روزنامه دولت از بدبختی اقتصادی در کانادا : نمی بینید سود بانکی 4 درصد چه فشاری به مردم وارد کرده؟!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 گزارش روزنامه دولت از بدبختی اقتصادی در کانادا : نمی بینید سود بانکی 4 درصد چه فشاری به مردم وارد کرده؟!

🔺 گزارش روزنامه دولت از بدبختی اقتصادی در کانادا : نمی بینید سود بانکی 4 درصد چه فشاری به مردم وارد کرده؟!

🔺 گزارش روزنامه دولت از بدبختی اقتصادی در کانادا : نمی بینید سود بانکی 4 درصد چه فشاری به مردم وارد کرده؟!

🔹 روزنامه ایران نوشت:رکود اقتصادی، تورم فزاینده و نرخ رو به رشد بیکاری، تنها چند نشانه هشدارآمیزی است که نخست‌وزیر کانادا و کابینه‌اش را برای چاره‌جویی و تعیین اولویت‌های دولت برای سال جدید پای میز گفت‌وگو کشاند.

ادامه مطلب ...
popup