🔺 تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد؛ از 6 تا 31 درصد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد؛ از 6 تا 31 درصد

🔹 تعرفه های جدید واردات خودرو به امضای وزیر صمت و وزیر اقتصاد رسیده و قرار است تا در دور جدید واردات، سود بازرگانی علی الحساب بین 6 تا 31 درصد محاسبه شود. 

ادامه مطلب ...
popup