🔺 صدر اعظم آلمان: مانع از بروز جنگ بین روسیه و ناتو خواهیم شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صدر اعظم آلمان: مانع از بروز جنگ بین روسیه و ناتو خواهیم شد

🔺 صدر اعظم آلمان: مانع از بروز جنگ بین روسیه و ناتو خواهیم شد

🔹 صدر اعظم آلمان پس از موافقت با انتقال تانک‌های لئوپارد به اوکراین، متعهد شد مانع از بروز جنگ بین روسیه و کشور‌های عضو سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شود.

ادامه مطلب ...
popup