🔺 پولهایی که مردم از بورس خارج می کنند، وارد کدام بازار می شود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پولهایی که مردم از بورس خارج می کنند، وارد کدام بازار می شود؟

🔺 پولهایی که مردم از بورس خارج می کنند، وارد کدام بازار می شود؟

🔺 پولهایی که مردم از بورس خارج می کنند، وارد کدام بازار می شود؟

🔹 اعتماد نوشت:با توجه به خروج شدید پول از بازار سهام سوال این است که این پول‌ها به کدام بازار هجوم برده است؟ یکی از نشانه‌هایی که بازار سرمایه را می‌توان خوب یا بد توصیف کرد همین ورود و خروج پول به این بازار است. همین اتفاق هم در سال ۱۳۹۹ رخ داد و مرتبا ورود پول به این بازار صورت می‌گرفت، غافل از اینکه این حرکت معقول و کارشناسی و مناسب نبود، الان ورود و خروج پول در هر بازاری که از بازار سرمایه بازدهی و رشد بیشتری داشته باشد صورت می‌گیرد. هر بازاری جذابیت خود را دارد و صاحبان سرمایه به تناسب پول به آن وارد می‌شوند. 

ادامه مطلب ...
popup