🔺 اتفاقات مثبت در بازار خودرو با تداوم عرضه‌ها در بورس کالا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اتفاقات مثبت در بازار خودرو با تداوم عرضه‌ها در بورس کالا

🔺 اتفاقات مثبت در بازار خودرو با تداوم عرضه‌ها در بورس کالا

🔹 نایب رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت:با عرضه خودرو در بورس کالا دولت به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند.

ادامه مطلب ...
popup