🔺 دبیر: می‌گویند به خاطر نماز یا تسبیحم کشتی نتیجه نمی‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 دبیر: می‌گویند به خاطر نماز یا تسبیحم کشتی نتیجه نمی‌گیرد

🔺 دبیر: می‌گویند به خاطر نماز یا تسبیحم کشتی نتیجه نمی‌گیرد

🔺 دبیر: می‌گویند به خاطر نماز یا تسبیحم کشتی نتیجه نمی‌گیرد

🔹 رئیس فدراسیون کشتی با بیان این که آن‌هایی که در فدراسیون قبل بودند اظهار نظر بی ربط نکنند، گفت: به عملکرد کادر فنی در مسابقات جهانی نقد دارم و بعد از بازی‌های آسیایی تصمیم می‌گیریم. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup