🔺 جمشیدی: رئیس جمهور در سفر نیویورک سانسور اطلاعات را به چالش کشید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 جمشیدی: رئیس جمهور در سفر نیویورک سانسور اطلاعات را به چالش کشید

🔺 جمشیدی: رئیس جمهور در سفر نیویورک سانسور اطلاعات را به چالش کشید

🔹 معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: آیت‌الله رئیسی در برنامه ها و اظهارات خود در سفر نیویورک سانسور اطلاعات معتبر و انتشار اطلاعات نامعتبر را به عینه نشان داد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup