🔺 آقاتهرانی: افراد اصلح برای مجلس معرفی و انتخاب شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آقاتهرانی: افراد اصلح برای مجلس معرفی و انتخاب شوند

🔺 آقاتهرانی: افراد اصلح برای مجلس معرفی و انتخاب شوند

🔹 رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: افراد صالح انتخاب شوند؛ ممکن است این افراد جزو پایداری هم نباشند، اشکالی ندارد. همین‌که صالح باشند، کافی است. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup