🔺 چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟/ حاج‌اسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟/ حاج‌اسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد

🔺 چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟/ حاج‌اسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد

🔺 چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟/ حاج‌اسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد

🔹 با وجود گذشت ۸ ماه از سال و البته ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، همچنان کارگران نسبت به رقم دستمزد گلایه دارند. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup