🔺 ماجرای عزل فوری یکی از فرماندهان فتح مکه توسط پیامبر(ص) چه بود؟ / غیبت در مورد غیرمسلمان هم جایز نیست!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 ماجرای عزل فوری یکی از فرماندهان فتح مکه توسط پیامبر(ص) چه بود؟ / غیبت در مورد غیرمسلمان هم جایز نیست!

🔺 ماجرای عزل فوری یکی از فرماندهان فتح مکه توسط پیامبر(ص) چه بود؟ / غیبت در مورد غیرمسلمان هم جایز نیست!

🔺 ماجرای عزل فوری یکی از فرماندهان فتح مکه توسط پیامبر(ص) چه بود؟ / غیبت در مورد غیرمسلمان هم جایز نیست!

🔹 مبلغ نوشت: حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان میگوید: فقهای گذشته کمتر به حقوق و کرامت انسانی توجه داشتند و بابی را در فقه برای آن باز نکردند؛ متاسفانه باید گفت حوزه علمیه دیر به این موضوع پرداخت. بنابراین ممکن است به احکامی برخورد کنیم که آن را مغایر با کرامت ذاتی انسان بدانیم. به عنوان مثال؛ برخی فقها «غیبت» را در مورد غیرمسلمان جایز می دانند درحالیکه در آیه ای از قرآن صرف غیبت مذموم شمرده شده است و تفاوتی بین مومن و غیرمومن نیست. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup