🔺 زنان مشکل اصلی کنسرت‌ها/ دلیل لغو کنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام شد!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 زنان مشکل اصلی کنسرت‌ها/ دلیل لغو کنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام شد!

🔺 زنان مشکل اصلی کنسرت‌ها/ دلیل لغو کنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام شد!

🔺 زنان مشکل اصلی کنسرت‌ها/ دلیل لغو کنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام شد!

🔹 محمدرضا جان‌نثاری می‌گوید گفتند «اینجا مگر چه فرقی می‌کند و مگر با قانون نیست؟» گفتیم چرا. شما این را به قانون تبدیل کنید و بعد بگویید قانون با قانون فرقی نمی‌کند. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup