🔺 هزینه تولید مسکن باید کاهش یابد/لزوم کاهش سختگیری برای ورود زمین‌ها به محدوده شهری و روستایی/ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی طرح های مسکن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هزینه تولید مسکن باید کاهش یابد/لزوم کاهش سختگیری برای ورود زمین‌ها به محدوده شهری و روستایی/ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی طرح های مسکن

🔺 هزینه تولید مسکن باید کاهش یابد/لزوم کاهش سختگیری برای ورود زمین‌ها به محدوده شهری و روستایی/ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی طرح های مسکن

🔺 هزینه تولید مسکن باید کاهش یابد/لزوم کاهش سختگیری برای ورود زمین‌ها به محدوده شهری و روستایی/ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی طرح های مسکن

🔹 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه متاسفانه هزینه تولید مسکن در کشور را افزایش داده‌ایم، گفت:دولت باید سختگیری درباره ورود زمین‌ها به محدوده شهری و روستایی را کاهش دهد و به موضوعاتی مانند؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برخانه های خالی و رها شده، بیشتر توجه کند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup