🔺 سهمیه مسکن هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شد‌

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سهمیه مسکن هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شد‌

🔺 سهمیه مسکن هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شد‌

🔹 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سهمیه مسکن هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شده است، گفت: در قالب این طرح، امسال نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در دستور کار قرار دارد. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup