🔺 مقاومت میکروبی عامل سالانه بیش از ۱.۳ میلیون مرگ در جهان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 مقاومت میکروبی عامل سالانه بیش از ۱.۳ میلیون مرگ در جهان است

🔺 مقاومت میکروبی عامل سالانه بیش از ۱.۳ میلیون مرگ در جهان است

🔹 وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر مقاومت میکروبی عامل سالانه بیش از ۱.۳ میلیون مرگ در جهان است، تجویز و توزیع نامناسب دارو‌ها سبب مصرف بی‌رویه است. / باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب ...
popup