🔺 پیشنهاد ایران برای تهاتر گاز وارداتی ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی/بازارچه مرزی جدید 2 کشور فعال می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پیشنهاد ایران برای تهاتر گاز وارداتی ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی/بازارچه مرزی جدید 2 کشور فعال می شود

🔺 پیشنهاد ایران برای تهاتر گاز وارداتی ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی/بازارچه مرزی جدید 2 کشور فعال می شود

🔹 وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد ایران به ترکمنستان برای تهاتر گاز صادراتی این کشور با خدمات فنی مهندسی خبر داد و گفت:رهبر ملی ترکمنستان موافق این پیشنهاد است. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup