🔺 روزنامه دولت، وزیر صمت را دوست ندارد؟ / حمله به سایپا و ایران خودرو، بهانه برای انتقاد از عباس علی آبادی!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 روزنامه دولت، وزیر صمت را دوست ندارد؟ / حمله به سایپا و ایران خودرو، بهانه برای انتقاد از عباس علی آبادی!

🔺 روزنامه دولت، وزیر صمت را دوست ندارد؟ / حمله به سایپا و ایران خودرو، بهانه برای انتقاد از عباس علی آبادی!

🔺 روزنامه دولت، وزیر صمت را دوست ندارد؟ / حمله به سایپا و ایران خودرو، بهانه برای انتقاد از عباس علی آبادی!

🔹 روزنامه دولت که از مدتی پیش ظاهرا به حمایت از مردم ، علیه دو خودروساز بزرگ دولتی فضاسازی می کند،تلویجا وزیرصمت را نشانه رفته است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup