🔺 نوبری: اسرائیل تنها راه نجات خود را در جنگ ایران و آمریکا می‌بیند/ بقای تل‌آویو دیگر مانند سابق برای واشنگتن ارزشمند نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 نوبری: اسرائیل تنها راه نجات خود را در جنگ ایران و آمریکا می‌بیند/ بقای تل‌آویو دیگر مانند سابق برای واشنگتن ارزشمند نیست

🔺 نوبری: اسرائیل تنها راه نجات خود را در جنگ ایران و آمریکا می‌بیند/ بقای تل‌آویو دیگر مانند سابق برای واشنگتن ارزشمند نیست

🔺 نوبری: اسرائیل تنها راه نجات خود را در جنگ ایران و آمریکا می‌بیند/ بقای تل‌آویو دیگر مانند سابق برای واشنگتن ارزشمند نیست

🔹 دیپلمات پیشین کشورمان در کافه خبر گفت: عدم سازگاری اسرائیل با جهان جدید موجب انقراض آنها خواهد شد. روز نهائی خروج آمریکائیها، اسرائیلی ها مانند افغانها برای فرار، از چرخهای هواپیما آویزان خواهند شد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup