🔺 بانک مرکزی اروپا: اقتصاد جهان در حال تکه تکه شدن است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بانک مرکزی اروپا: اقتصاد جهان در حال تکه تکه شدن است

🔹 رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز جمعه طی اظهاراتی هشدار داد که تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیک می‌تواند روند "جهانی‌زدایی" اقتصاد جهان را تسریع کند که پیامدهای آن می‌تواند به همه کشورها آسیب بزند. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup