🔺 چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟

🔺 چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟

🔺 چگونه مجلس شرایط مهار تورم و نقدینگی را فراهم کرده است؟

🔹 سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون بودجه الزام کردیم که همه دستگاه‌ها تمامی حساب های خود در بانک های عامل را ببندند و فقط یک حساب خزانه در بانک مرکزی افتتاح کنند، این کار بسیار ساده باعث شد حسابهای فراوان دستگاه‌های دولتی شناسایی، مسدود و به تعدادی حساب محدود تبدیل شود. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup