🔺 دستور وزیر علوم برای بررسی اتفاقات جشن فارغ التحصیلی پردیس کیش شریف

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دستور وزیر علوم برای بررسی اتفاقات جشن فارغ التحصیلی پردیس کیش شریف

🔺 دستور وزیر علوم برای بررسی اتفاقات جشن فارغ التحصیلی پردیس کیش شریف

🔹 سخنگوی وزارت علوم از دستور وزیر علوم برای بررسی اتفاقات و هنجار شکنی رخ داده در مراسم فارغ التحصیلی پردیس کیش دانشگاه شریف خبر داد. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup