🔺 هتریک کاهش نرخ بیکاری و رکودشکنی شاغلین بخش صنعت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هتریک کاهش نرخ بیکاری و رکودشکنی شاغلین بخش صنعت

🔹 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار طی گزارشی از اشتغال در بخش صنعت اعلام کرد نرخ بیکاری به پایین ترین رقم 20سال اخیر و تعداد بیکاران به پایین ترین سطح دریک دهه اخیر رسید. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup