🔺 سهام‌یار و اوراق تبعی؛ دو اقدام مثبت برای حمایت از سهامداران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سهام‌یار و اوراق تبعی؛ دو اقدام مثبت برای حمایت از سهامداران

🔺 سهام‌یار و اوراق تبعی؛ دو اقدام مثبت برای حمایت از سهامداران

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در یکسال گذشته، علاوه بر اجرای طرح سهامیار برای حمایت از سهامداران خرد، اوراق تبعی با نرخ 20 و 25 درصد نیز منتشر شد که در بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران موثر بوده است. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup