🔺 تغییر تخصیص یارانه بنزین از خودرو به اشخاص ضروری است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تغییر تخصیص یارانه بنزین از خودرو به اشخاص ضروری است

🔹 سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: طرح تخصیص یارانه بنزین به اشخاص طرح خوبی است، ولی روش اجرایی آن متاسفانه پیچیده سازی شده است و درنتیجه کل طرح به سمت توقف رفته است. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup