🔺 اتصال به همه سازمان‌‎ها و ارگان‌ها با یک کلیک و انجام غیر حضوری کارهای اداری

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 اتصال به همه سازمان‌‎ها و ارگان‌ها با یک کلیک و انجام غیر حضوری کارهای اداری

🔺 اتصال به همه سازمان‌‎ها و ارگان‌ها با یک کلیک و انجام غیر حضوری کارهای اداری

🔹 نرم افزار پنجره‌ ملی خدمات دولت هوشمند برای تلفن همراه معرفی شده است که با استفاده از آن به شکل غیر حضوری کارهای اداری انجام شوند. / باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب ...
popup