🔺 طرح تخصیص یارانه بنزین از خودرو به اشخاص جدی می شود؟!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح تخصیص یارانه بنزین از خودرو به اشخاص جدی می شود؟!

🔺 طرح تخصیص یارانه بنزین از خودرو به اشخاص جدی می شود؟!

🔹 تسنیم نوشت: رضانواز ،سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: طرح تخصیص یارانه بنزین به اشخاص طرح خوبی است، ولی روش اجرایی آن متاسفانه پیچیده سازی شده است و در نتیجه کل طرح به سمت توقف رفته است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup