🔺 فردوسی، گنجوی و حافظ چه تاثیری از اسلام گرفتند/ فردوسی چه آیاتی از قرآن را به نظم درآورد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 فردوسی، گنجوی و حافظ چه تاثیری از اسلام گرفتند/ فردوسی چه آیاتی از قرآن را به نظم درآورد

🔺 فردوسی، گنجوی و حافظ چه تاثیری از اسلام گرفتند/ فردوسی چه آیاتی از قرآن را به نظم درآورد

🔺 فردوسی، گنجوی و حافظ چه تاثیری از اسلام گرفتند/ فردوسی چه آیاتی از قرآن را به نظم درآورد

🔹 سید مهدی شجاعی نویسنده، دین پژوه و روزنامه نگار ایرانی که عمری را وقف ادبیات داستانی و دینی کرده، در روایتی تازه نقاط تطبیق و تاثیرپذیری ادیبان بلندآوازه تاریخ ایران از دین را بررسی و با ارائه شواهد این تاثیر را نشان داده است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup