🔺 حل بخشی از مشکلات بیمارستان روانپزشکی رازی در بودجه 1403/ واگذاری قسمتی از بیمارستان رازی در قالب طرح مولدسازی پیشنهاد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حل بخشی از مشکلات بیمارستان روانپزشکی رازی در بودجه 1403/ واگذاری قسمتی از بیمارستان رازی در قالب طرح مولدسازی پیشنهاد شد

🔺 حل بخشی از مشکلات بیمارستان روانپزشکی رازی در بودجه 1403/ واگذاری قسمتی از بیمارستان رازی در قالب طرح مولدسازی پیشنهاد شد

🔺 حل بخشی از مشکلات بیمارستان روانپزشکی رازی در بودجه 1403/  واگذاری قسمتی از بیمارستان رازی در قالب طرح مولدسازی پیشنهاد شد

🔹 نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در تشریح بازدید مجمع نمایندگان استان تهران از مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی و جلسه پیرامون مشکلات این مرکز، گفت: قرار شد بخشی از مشکلات این مرکز را وزارت بهداشت و درمان برطرف کند بخشی از آن را ما نمایندگان در بودجه 1403 در مجلس حل کنیم، در رفع بخشی از مشکلات از نهادهای محلی، شهرداری، نیروی انتظامی کمک بگیریم و بخشی از آن هم از طریق بنیاد مستضعفان پیگیری کنیم. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup