🔺 واکنش داورزنی به پایان دوره ۴ ساله ریاستش در والیبال

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 واکنش داورزنی به پایان دوره ۴ ساله ریاستش در والیبال

🔺 واکنش داورزنی به پایان دوره ۴ ساله ریاستش در والیبال

🔺 واکنش داورزنی به پایان دوره ۴ ساله ریاستش در والیبال

🔹 محمدرضا داورزنی با اشاره به پایان دوره چهار ساله مدیریت خود در فدراسیون والیبال گفت: تا برگزاری مجمع وظایفی که به عهده فدراسیون بوده، انجام شده است. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup