🔺 نظام بین المللی حقوق مدار نیست وغزه بی پناه است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نظام بین المللی حقوق مدار نیست وغزه بی پناه است

🔹 کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت:حمایت های بین المللی از فلسطین ضمانت اجرا ندارد وآنگونه که ما فکر می‌کنیم نظام جهانی یک نظام حقوقمدار نیست و علناً قدرت‌های غربی از رژیم صهیونیستی دفاع می‌کنند. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup