🔺 تردید جدی روزنامه حامی دولت از موفقیت دولت سیزدهم حتی در محقق شدن نیمی از وعده رئیسی برای احداث4میلیون مسکن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تردید جدی روزنامه حامی دولت از موفقیت دولت سیزدهم حتی در محقق شدن نیمی از وعده رئیسی برای احداث4میلیون مسکن

🔺 تردید جدی روزنامه حامی دولت از موفقیت دولت سیزدهم حتی در محقق شدن نیمی از وعده رئیسی برای احداث4میلیون مسکن

🔺 تردید جدی روزنامه حامی دولت از موفقیت دولت سیزدهم حتی در محقق شدن نیمی از وعده رئیسی برای احداث4میلیون مسکن

🔹 روزنامه جوان معتقد است اگر هیچ اتفاق منفی پیش نیاید دولت سیزدهم حداکثر 2میلیون مسکن خواهد ساخت. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup