🔺 شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر علیه فلسطینیان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر علیه فلسطینیان

🔺 شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر علیه فلسطینیان

🔺 شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر علیه فلسطینیان

🔹 رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابری که علیه زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی به راه انداخت، آسیب‌های فراوانی دید تا جایی که اکنون به شکست خورده واقعی این جنگ تبدیل شده است. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup