🔺 ترکیه: اگر بقیه روابطشان را با اسرائیل قطع کنند، ما هم قطع می‌کنیم!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 ترکیه: اگر بقیه روابطشان را با اسرائیل قطع کنند، ما هم قطع می‌کنیم!

🔺 ترکیه: اگر بقیه روابطشان را با اسرائیل قطع کنند، ما هم قطع می‌کنیم!

🔺 ترکیه: اگر بقیه روابطشان را با اسرائیل قطع کنند، ما هم قطع می‌کنیم!

🔹 وزیر خارجه ترکیه در گفت‌وگویی اعلام کرد در صورتی آنکار روابطش با رژیم صهیونیستی را قطع می‌کند که حداقل چند کشور و به صورت جمعی روابطشان با این رژیم قطع کنند. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup