🔺 امیرعبداللهیان: در صورت هدف قرار دادن نیرو‌های ایرانی در سوریه پاسخ سختی خواهیم داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 امیرعبداللهیان: در صورت هدف قرار دادن نیرو‌های ایرانی در سوریه پاسخ سختی خواهیم داد

🔺 امیرعبداللهیان: در صورت هدف قرار دادن نیرو‌های ایرانی در سوریه پاسخ سختی خواهیم داد

🔺 امیرعبداللهیان: در صورت هدف قرار دادن نیرو‌های ایرانی در سوریه پاسخ سختی خواهیم داد

🔹 وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره هدف قرار دادن نیرو‌های ایرانی در سوریه از سوی آمریکا گفت: بر اساس اخباری که در اختیار دارم، کسی از نیرو‌های ایرانی مورد اصابت قرار نگرفته است و البته اگر چنین اتفاقی بیفتد، پاسخ ایران سخت خواهد بود. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup