🔺 اعتراض و فشار افکار عمومی می‌تواند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه را تسهیل کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اعتراض و فشار افکار عمومی می‌تواند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه را تسهیل کند

🔺 اعتراض و فشار افکار عمومی می‌تواند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه را تسهیل کند

🔺 اعتراض و فشار افکار عمومی می‌تواند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه را تسهیل کند

🔹 عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به قطعنامه وقفه بشردوستانه در غزه، گفت: جامعه جهانی نباید میدان را خالی کند و مردم غزه را تنها بگذارد، اعتراض و فشار افکار عمومی می‌تواند رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار را وادار به عقب نشینی کند تا کمک های بشر دوستانه و پزشکی وارد غزه شود. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup