🔺 مصوبه حمایتی و ضدتورمی مجلس برای کمک به اقشار کم درآمد؛ ارائه بسته های معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مصوبه حمایتی و ضدتورمی مجلس برای کمک به اقشار کم درآمد؛ ارائه بسته های معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی

🔺 مصوبه حمایتی و ضدتورمی مجلس برای کمک به اقشار کم درآمد؛ ارائه بسته های معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی

🔺 مصوبه حمایتی و ضدتورمی مجلس برای کمک به اقشار کم درآمد؛ ارائه بسته های معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی

🔹 نمایندگان مجلس وزارت کار را موظف به طراحی نظام تامین اجتماعی و ارائه اقلام معیشتی به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی کردند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup