🔺 یارانه نقدی حذف می‌شود؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 یارانه نقدی حذف می‌شود؟

🔺 یارانه نقدی حذف می‌شود؟

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون به حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌دهیم در حالی که قانون فقط هفت دهک را مکلف کرده است، اما براساس آمار فقط نیم دهک است که یارانه نمی‌گیرند. حرف مجلس شورای اسلامی این است که دولت در طول برنامه سیاست کمک معیشتی به مردم را بر مبنای کالابرگ قرار دهد. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup