🔺 ببینید | صبر روسیه در جنگ اوکراین لبریز شده است؟/ سیگنال ترسناکی که از پوتین صادر می شود!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 ببینید | صبر روسیه در جنگ اوکراین لبریز شده است؟/ سیگنال ترسناکی که از پوتین صادر می شود!

🔺 ببینید | صبر روسیه در جنگ اوکراین لبریز شده است؟/ سیگنال ترسناکی که از پوتین صادر می شود!

🔺 ببینید | صبر روسیه در جنگ اوکراین لبریز شده است؟/ سیگنال ترسناکی که از پوتین صادر می شود!

🔹 ناصر نوبری آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی در کافه خبر گفت: موضوع بازدارندگی هسته ای در نهایت جنگ بین روسیه و کشورهای غربی را کنترل خواهد کرد و در این دو سال نیز به خوبی مشخص شده که هر دو طرف محدودیت های بازدارندگی هسته ای استراتژیک را رعایت کرده و در آینده نیز به همین منوال خواهد بود. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup