🔺 مجلس به‌دنبال حذف یارانۀ نقدی نیست، اما کالابرگ الکترونیک باید سیاست اصلی حمایت از معیشت مردم باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس به‌دنبال حذف یارانۀ نقدی نیست، اما کالابرگ الکترونیک باید سیاست اصلی حمایت از معیشت مردم باشد

🔺 مجلس به‌دنبال حذف یارانۀ نقدی نیست، اما کالابرگ الکترونیک باید سیاست اصلی حمایت از معیشت مردم باشد

🔺 مجلس به‌دنبال حذف یارانۀ نقدی نیست، اما کالابرگ الکترونیک باید سیاست اصلی حمایت از معیشت مردم باشد

🔹 دکتر قالیباف: یارانۀ نقدی قادر به جبران اثر تورم سالانه نیست و مشکل مردم را حل نکرد، مجلس نمی‌گوید یارانه‌های نقدی حذف شود. ما در سال ‌۱۴۰۱ هم که ارز ترجیحی به پیشنهاد دولت و موافقت مجلس حذف شد، در متن قانون آمد که دولت به این شرط مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند که کالابرگ الکترونیک را جایگزین آن کند. که متأسفانه کالابرگ جایگزین نشد.
ما می‌گوییم با یارانۀ نقدی نمی‌توان تورم سالانه‌ای که یک دهه تداوم داشته، را جبران کنیم. دولت به‌هرحال سیصدچهارصد هزارتومان یارانه داد. آیا این مبلغ واقعاً مشکلی حل کرد؟ اما اگر کالابرگ را می‌گذاشتیم، جلوی تورم را هم می‌گرفت.
حرف مجلس این است که دولت، در آن جایی که می‌خواهد سیاست جبرانی را اعمال کند، باید یارانه‌ها را تبدیل به کالابرگ کند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup