🔺 بوژیدار رادوشویچ دست بردار نیست/ واکنش رادوشویچ به توافقش با پرسپولیس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 بوژیدار رادوشویچ دست بردار نیست/ واکنش رادوشویچ به توافقش با پرسپولیس

🔺 بوژیدار رادوشویچ دست بردار نیست/ واکنش رادوشویچ به توافقش با پرسپولیس

🔺 بوژیدار رادوشویچ دست بردار نیست/ واکنش رادوشویچ به توافقش با پرسپولیس

🔹 بوژیدار رادوشویچ همچنان تمایلی برای همکاری با باشگاه پرسپولیس ندارد و باید تا تقریبا دو هفته دیگر منتظر بمانیم تا تصمیم نهایی او را بفهمیم. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup