🔺 مبنای برای کاهش خط فقر باید ارائه کالابرگ الکترونیکی باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مبنای برای کاهش خط فقر باید ارائه کالابرگ الکترونیکی باشد

🔺 مبنای برای کاهش خط فقر باید ارائه کالابرگ الکترونیکی باشد

🔹 رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس با قطع یارانه نقدی مخالف است، تأکید کرد که مبنای دولت برای کاهش خط فقر در طول اجرای برنامه باید ارائه کالابرگ الکترونیکی باشد. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup