🔺 پذیره‌نویسی «اتوآگاه» صندوق بخشی خودرو ۲۹ آبان آغاز می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پذیره‌نویسی «اتوآگاه» صندوق بخشی خودرو ۲۹ آبان آغاز می‌شود

🔺 پذیره‌نویسی «اتوآگاه» صندوق بخشی خودرو ۲۹ آبان آغاز می‌شود

🔺 پذیره‌نویسی «اتوآگاه» صندوق بخشی خودرو ۲۹ آبان آغاز می‌شود

🔹 صندوق بخشی خودرویی «اتوآگاه» از فردا دوشنبه، 29 آبان تا یک آذرماه پذیره‌نویسی می‌شود. این دومین صندوق بخشی کارگزاری آگاه محسوب می‌شود که بر صنعت خودرو تمرکز دارد.  / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup