🔺 بررسی برنامه هفتم توسعه باید تا روز سه شنبه به اتمام برسد/ بودجه سال 1403، 30 آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی برنامه هفتم توسعه باید تا روز سه شنبه به اتمام برسد/ بودجه سال 1403، 30 آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد

🔺 بررسی برنامه هفتم توسعه باید تا روز سه شنبه به اتمام برسد/ بودجه سال 1403، 30 آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد

🔺 بررسی برنامه هفتم توسعه باید تا روز سه شنبه به اتمام برسد/ بودجه سال 1403، 30 آبان ماه تقدیم مجلس خواهد شد

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی پس از به صدا در آوردن زنگ پایان نشست علنی تاکید کرد که با توجه به تقدیم لایحه بودجه 1401 در روز سه شنبه و حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه طی هفته آینده بنابراین بررسی برنامه هفتم باید تا روز سه شنبه در صحن و کمیسیون ولو سه شیفت به اتمام برسد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup