🔺 افتتاح بیمارستان‌های جدید بدون توجه به تامین پرستار و تشکیلات سازمانی/ بی‌توجهی دولت به رفع مشکلات پرستاران مهاجرت آنها را افزایش داده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افتتاح بیمارستان‌های جدید بدون توجه به تامین پرستار و تشکیلات سازمانی/ بی‌توجهی دولت به رفع مشکلات پرستاران مهاجرت آنها را افزایش داده است

🔺 افتتاح بیمارستان‌های جدید بدون توجه به تامین پرستار و تشکیلات سازمانی/ بی‌توجهی دولت به رفع مشکلات پرستاران مهاجرت آنها را افزایش داده است

🔺 افتتاح بیمارستان‌های جدید بدون توجه به تامین پرستار و تشکیلات سازمانی/ بی‌توجهی دولت به رفع مشکلات پرستاران مهاجرت آنها را افزایش داده است

🔹 رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بی توجهی دولت به رفع این مشکلات این قشر باعث شده با مهاجرت روزانه تعداد زیادی از جامعه پرستاری که جزو افتخارات نظام پزشکی هستند مواجه شویم و ما هر چه این موضوع را مورد تاکید قرار می دهیم اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن این مسائل وجود ندارد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup