🔺 مهاجرت پرستاران تهدیدی جدی برای نظام سلامت در 10 سال آینده/ مجلس باید مطالبات پرستاران را پیگیری کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مهاجرت پرستاران تهدیدی جدی برای نظام سلامت در 10 سال آینده/ مجلس باید مطالبات پرستاران را پیگیری کند

🔺 مهاجرت پرستاران تهدیدی جدی برای نظام سلامت در 10 سال آینده/ مجلس باید مطالبات پرستاران را پیگیری کند

🔺 مهاجرت پرستاران تهدیدی جدی برای نظام سلامت در 10 سال آینده/ مجلس باید مطالبات پرستاران را پیگیری کند

🔹 عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس رفع کمبود پرستار و تثبیت وضعیت شغلی آنان را یکی از مطالبات جدی این قشر دانست و گفت: مهاجرت پرستاران تهدیدی جدی برای نظام سلامت طی 10 سال آینده است مجلس باید با جدیت مطالبات این قشر را پیگیری و بر اجرای قوانین این حوزه نظارت کند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup