🔺 حقوق بشر برای مقامات کانادایی جنبه سیاسی دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حقوق بشر برای مقامات کانادایی جنبه سیاسی دارد

🔺 حقوق بشر برای مقامات کانادایی جنبه سیاسی دارد

🔹 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قطعنامه ضدایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورمان رویکرد سیاسی داشته و بیانگر استاندارد دوگانه غرب است. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup