🔺 شورای امنیت باید برای حفظ حیثیت خود رژیم جعلی صهیونسیتی را وادار به پذیرش قطعنامه کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شورای امنیت باید برای حفظ حیثیت خود رژیم جعلی صهیونسیتی را وادار به پذیرش قطعنامه کند

🔺 شورای امنیت باید برای حفظ حیثیت خود رژیم جعلی صهیونسیتی را وادار به پذیرش قطعنامه کند

🔺 شورای امنیت باید برای حفظ حیثیت خود رژیم جعلی صهیونسیتی را وادار به پذیرش قطعنامه کند

🔹 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شورای امنیت سازمان ملل باید برای حفظ حیثیت خود رژیم جعلی صهیونسیتی را وادار به پذیرش قطعنامه صادر شده کند تا از رفتارهای بی شرمانه این رژیم علیه مردم مظلوم غزه جلوگیری شود. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup