🔺 خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند/ نهادهای نظارتی ورود کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند/ نهادهای نظارتی ورود کنند

🔺 خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند/ نهادهای نظارتی ورود کنند

🔺 خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند/ نهادهای نظارتی ورود کنند

🔹 نماینده مردم میانه در مجلس با بیان اینکه مردم پول های زیادی برای خرید خودرو به حساب شرکت های خودروسازی واریز کرده اند، اما آنها به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند، ضروری است نهادهای نظارتی و وزارت صمت به این موضوع ورود کنند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup