🔺 تکلیف مجلس به دولت برای جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن در بودجه سنواتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تکلیف مجلس به دولت برای جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن در بودجه سنواتی

🔺 تکلیف مجلس به دولت برای جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن در بودجه سنواتی

🔺 تکلیف مجلس به دولت برای جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن در بودجه سنواتی

🔹 نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup